K
o
u
h
e
N
o
u
r

شگفتی های معماری ده حمام تاریخی استانبول

حمام تاریخی استانبول

شگفتی های معماری: ده حمام تاریخی  استانبول


قرن هاست که  حمام های ترکیه نقش مهمی را در فرهنگ عثمانی بازی میکنند.  سبک معماری این حمام ها هزاران سال است که تغییر نکرده و بسیاری از آنها در سده های 15 و 16 ساخته شده اند.  نگاهی داریم به ده حمام که در معرض دید عموم است ، که برخی از آنها اخیراً ترمیم شده اند.

 حمام های تاریخی ترکیه از نظر هنر و معماری از اهمیت زیادی برخوردار هستند ، برخی از آنها دارای ویژگی های معماری مشابه مساجد محلی هستند. بسیاری از آنها دارای کتیبه های تاریخی هستند. دو سبک معماری وجود دارد: عثمانی و باروک . برخی از ویژگی های متفاوت شامل حمام های عثمانی است که دارای یک رواق در قسمت جلویی است و از حمام سلجوقی الهام گرفته شده است . زیباترین نمونه های سنگ تراشی های تزئینی را می توان در درهای برخی حمام ها که امروزه به دوره باروک برمی گردد یافت.

حمام استانبول

© Cemberlitas Hamam

Cemberlitas Hamam

Cemberlitas Hamam در سال 1584 در مجاورت ستون Cemberlitas واقع شده و در نزدیکی بازار بزرگ قرار دارد. این بنا توسط  میمار سینان معمار ارشد عثمانی برای  نوربانو سلطان ، مادر سلیم دوم ساخته شده است تا بتواند از ان درامد کسب کند. در اسودار قسمت های اتاق رختکن دارای گنبدهای بزرگ است و حمام ها دارای 38 حوضچه شستشو هستند. گنبد بزرگ که بخش گرم (harare) را پوشانده است توسط طاقهای بلند در بالای ستونهایی با سرهای شکل باقلوا پشتیبانی می شود. دیوارهای تخته سنگ مرمر که به شکل های لاله قرار دارد ،